Tel:  +86-534-2745958


Contact Us

Dezhou Hongqiao Dyestuff Chemical Co., Ltd.
Address: West of Hongqiao Road, South side of North Outer Ring Road, Tianqu Industrial Park, Dezhou, Shandong, China
Sales Vice Manager: Li Haitao +86-13905342878
Sales Department: Tian Baoyu +86-13505347528
Raw Material Procurement: Chen Baojun +86-13605349509
Equipment Procurement: Liu Jiangang +86-534-2745006
Import and Export Department: Han Cuihua +86-534-2745911
Post Code: 253035
Website: http://www.maxpowerdesign.com/

Responsible area of sales department

Name
Responsible area
Tel
Huang Yaozu Guangxi, Guangdong +86-15965977588
Wu Hongfeng Zhejiang area +86-15965212755
Guo Shiying Tianjin, Northeast China +86-13905342783
Zhang Jiankui Shandong area +86-13001761431
Zhang Zhiqiang Jiangsu, Anhui +86-13583490396
Tian Zefu Fujian area +86-13953414821
Zhao Xiuhua Henan, Hebei, Jiangxi +86-13573450998
Wei Lianxin Hunan, Hubei, Shanxi, Shaanxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan +86-13605348884